AKTUALNOŚCI. NASZE SPRAWYRzeźba „Hymn Warszawianka”,  zwana przez hutników "Hutniczą Nike" - autorstwa Teresy Brzóskiewicz-Stefanowicz (1929-2020) stoi przed Hutą ArcelorMittal Warszawa.
Spełniając prośbę kolegów informujemy, że wiadomości o Hucie ArcelorMittal Warszawa, zamieszczane w "Jedynce", znajdują się na stronie internetowej:

www.arcelormittal-warszawa.com
HUTA ARCELORMITTAL WARSZAWA OTRZYMAŁA CENNY CERTYFIKATW dniu 21 marca 2023 roku w Sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany odbyła się uroczystość z okazji otrzymania przez Hutę ArcelorMittal Warszawa certyfikatu ResponsibleSteelTM, przyznawanego zakładom przemysłu stalowego spełniającym bardzo wyśrubowane normy dotyczące odpowiedzialnej produkcji stali.

Uroczystość zorganizował Zarząd Huty ArcelorMittal Warszawa, a udział wzięli m.in.: Burmistrz Grzegorz Pietruczuk, jego zastępcy i członkowie Rady Dzielnicy Warszawa Bielany, liczni pracownicy huty, zaproszeni interesariuszowie, a wśród nich grono członków Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa.

Spotkanie otworzyła i powitała gości pani Ewa Szewczyk, która poprowadziła całość imprezy.

Dyrektor Generalny Artur Gierwatowski podkreślił, jak dużym osiągnięciem dla huty jest otrzymanie tego wyróżnienia, zaprezentował standard  ResponsibleSteelTM oparty o 12 zasad dotyczących kwestii społecznych i środowiskowych, takich jak: etyka biznesu, relacje z pracownikami i społecznościami lokalnymi, prawa człowieka, zmiany klimatu, emisje, zarządzanie gospodarką wodną, bioróżnorodność. Proces certyfikacji składał się z dwóch etapów – wstępnego i audytu głównego, w którym audytorzy rozmawiali z przedstawicielami władz samorządowych, społeczności lokalnych i organizacji NGO, a wśród nich z Przewodniczącym naszego Stowarzyszenia – Markiem Łuszczyńskim.

Huta ArcelorMittal Warszawa jest ósmym zakładem w świecie produkującym stal w oparciu o elektryczny piec łukowy, a drugim w Polsce, który otrzymał to zaszczytne wyróżnienie.

Dyrektor Gierwatowski serdecznie podziękował za współpracę licznym interesariuszom huty oraz zaprezentował plany rozwoju Huty ArcelorMittal Warszawa na 2023 rok.

W imieniu Zarządu Dzielnicy Bielany gratulacje Hucie ArcelorMittal złożył Burmistrz Grzegorz Pietruczuk, podkreślając doskonałą płaszczyznę współpracy między Dzielnicą a Hutą.

W części artystycznej wystąpiła młodzież ucząca się w Społecznej Szkole Muzycznej, prezentując ambitny program.

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do foyer na poczęstunek i okolicznościowy tort.


prev next


NIE ŻYJE MGR INŻ. JERZY SZAFRAŃSKI - KIEROWNIK WYDZIAŁU KUŹNI

W dniu 5 marca 2023 roku w wieku 92 lat zmarł mgr inż. JERZY SZAFRAŃSKI, absolwent Wydziału Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Pracę w Hucie Warszawa podjął w roku 1959 w nowopowstającym Wydziale Kuźni, w której pracował m.in. na stanowiskach mistrza, kierownika zmiany, kierownika oddziału młotowni. W latach 1975-1978 był kierownikiem Wydziału Kuźni.

Ceniony w hucie racjonalizator odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Racjonalizatora Produkcji. Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 

Po zakończeniu pracy w hucie przeszedł do Ministerstwa Hutnictwa na stanowisko Wicedyrektora Departamentu Planowania i Produkcji.

Był niezawodnym i aktywnym uczestnikiem spotkań organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, powszechnie lubianym Kolegą. 

Pogrzeb Jerzego Szafrańskiego odbył się w dniu 17 marca 2023 roku na Cmentarzu Powązki Wojskowe przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.

 

Cześć Jego pamięci!